Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật Lý của Bộ Giáo Dục số 10

Câu 1: Công thoát êlectron của một kim loại là 4,97 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là A. 0,25 m. B. 0,45 m. C. 0,32 m. D. 0,65 m. Câu 2: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên A. tác dụng của từ trường lên dòng điện. C. hiện […]

937

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1: Công thoát êlectron của một kim loại là 4,97 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là
A. 0,25 m.
B. 0,45 m.
C. 0,32 m.
D. 0,65 m.
Câu 2: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên
A. tác dụng của từ trường lên dòng điện.
C. hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. hiện tượng quang điện.
D. tác dụng của dòng điện lên nam châm.
Câu 3: Sóng điện từ có tần số 102,7 MHz truyền trong chân không với bước sóng xấp xỉ bằng
A. 60 m. B. 30 m. C. 6 m. D. 3 m.
Câu 4: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?
A. li độ và tốc độ.
C. biên độ và tốc độ.
B. biên độ và gia tốc.
D. biên độ và năng lượng.
Câu 5: Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?
A. Năng lượng liên kết riêng.
C. Năng lượng liên kết.
B. Năng lượng nghỉ.
D. Độ hụt khối