Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật Lý của Bộ Giáo Dục số 16

Câu 19. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách hai khe đến màn quan sát là 2 m, nguồn sáng gồm 2 bức xạ 1 2     750nm; 675nm. Trên màn giao thoa, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân […]

264

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 19. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách hai khe đến màn quan sát là 2 m, nguồn sáng gồm 2 bức xạ 1 2     750nm; 675nm. Trên màn giao thoa, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng bằng
A. 0,6 mm.                     B. 0,3 mm.                     C. 0,2 mm.                     D. 0,4 mm.
Câu 20. Năng lượng để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn trong chất bán dẫn Ge là 0,66 eV. Giới hạn quang dẫn (hay giới hạn quang điện trong) của Ge thuộc vùng ánh sáng
A. lam.                     B. tử ngoại.                     C. đỏ.                     D. hồng ngoại.
Câu 21. Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?
A. Cam.                     B. Đỏ.                     C. Vàng.                     D. Tím.
Câu 32. Laze A có bước sóng 400 nm với công suất 0,6 W. Laze B có bước sóng  với công suất 0,2 W. Trong cùng một đơn vị thời gian, số photon do laze A phát ra gấp 2 lần số photon do laze B phát ra. Một chất phát quang có khả năng phát ánh sáng màu đỏ và lục, nếu dùng laze B kích thích chất phát quang trên thì nó phát ra ánh sáng màu
A. đỏ.                     B. vàng.                     C. đỏ và lục.                     D. lục.