Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật Lý của Bộ Giáo Dục số 23

Câu 1. Một vật dao động điều hòa với phương trình x t  6cos 4 cm   . Chiều dài quỹ đạo của vật là A. 9 cm.                     B. 3 cm.                     C. 6 […]

505

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1. Một vật dao động điều hòa với phương trình x t  6cos 4 cm   . Chiều dài quỹ đạo của vật là
A. 9 cm.                     B. 3 cm.                     C. 6 cm.                     D. 12 cm.
Câu 2. Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, nếu tần số của dòng điện tăng thì
A. Cảm kháng của mạch giảm, dung kháng của mạch giảm.
B. Cảm kháng của mạch giảm, dung kháng của mạch tăng.
C. Cảm kháng của mạch tăng, dung kháng của mạch giảm.
D. Cảm kháng của mạch tăng, dung kháng của mạch tăng.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.
B. Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc.
C. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.
D. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ.
Câu 4. Hạt nhân 13153 I có
A. 78 proton.                        B. 78 electron.                        C. 78 notron.                           D. 78 nuclon.
Câu 5. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa trên hiện tượng
A. quang điện trong.             B. giao thoa ánh sáng.           C. quang điện ngoài.             D. tán sắc ánh sáng.
Câu 6. Trong mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
A. luôn cùng pha nhau.          B. với cùng tần số.           C. luôn ngược pha nhau.           D. với cùng biên độ.
Câu 7. Tốc độ truyền sóng cơ học tăng dần trong các môi trường được sắp theo thứ tự
A. rắn, khí, lỏng.                     B. rắn , lỏng, khí.               C. lỏng, khí , rắn                     . D. khí, lỏng, rắn.