Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật Lý của Bộ Giáo Dục số 25

Câu 1. Dao động tắt dần có A. tần số giảm dần theo thời gian.                       B. động năng giảm dần theo thời gian. C. biên độ giảm dần theo thời gian.                     D. li độ […]

999

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1. Dao động tắt dần có
A. tần số giảm dần theo thời gian.                       B. động năng giảm dần theo thời gian.
C. biên độ giảm dần theo thời gian.                     D. li độ giảm dần theo thời gian.

Câu 3. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có
A. năng lượng liên kết càng lớn.                         B. năng lượng liên kết càng nhỏ.
C. năng lượng liên kết riêng càng lớn.                D. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.

Câu 6. Tốc độ truyền sóng cơ trong môi trường phụ thuộc vào
A. biên độ sóng.                                                   B. năng lượng sóng.
C. tần số sóng.                                                     D. bản chất môi trường.
Câu 7. Các bức xạ có tần số giảm dần theo thứ tự
A. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy.
B. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia X.
C. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.
D. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X.