Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật Lý của Bộ Giáo Dục số 26

Câu 1. Ánh sáng không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính là A. ánh sáng mặt trời                     B. ánh sáng phức tąp                     C. ánh sáng đơn sắc             […]

981

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1. Ánh sáng không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính là
A. ánh sáng mặt trời                     B. ánh sáng phức tąp                     C. ánh sáng đơn sắc             D. ánh sáng trắng
Câu 2. Trong máy phát thanh vô tuyến, bộ phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động âm thành dao động điện có cùng tần số là
A. micrô                     B. Mạch tách sóng                     C. loa                     D. Mạch chọn sóng
Câu 3. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng
A. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.                     B. khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.
C. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.                       D. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.
Câu 5. Chùm sáng rọi vào khe hẹp F cùa một máy quang phổ lăng kính, sau khi qua bộ phận nào sau
đây của máy thì sẽ là một chùm song song?
A. Hệ tán sắc.                        B. Phim ảnh.                        C. Buồng tối.                       D. Ống chuẩn trực.
Câu 6. Khi nói về dao động duy trì cùa một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Biên độ của dao động duy trì giảm dần theo thời gian.
B. Dao dộng duy trì không bị tắt dần do con lắc không chịu tác dộng của lực cản.
C. Chu kì của dao động duy trì nhỏ hơn chu kì dao động riêng của con lắc.
D. Dao động duy trì được bổ sung năng lượng sau mỗi chu kì
Câu 7. Điều khiển từ xa của ti vi, điều hòa… sử dụng loại sóng điện từ là
A. tia hồng ngoại.                     B. sóng ngắn.                     C. sóng trung.                     D. tia tử ngoại
Câu 8. Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt?
A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.                     B. Hiện tượng quang – phát quang.
C. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.                        D. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.