Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật Lý của Bộ Giáo Dục số 28

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa, ở thời điểm nào sau đây thì gia tốc của nó có giá trị cực đại? A. Chất điểm đi qua vị trí cân bằng. B. Li độ của chất điểm có giá trị cực đại. C. Li độ của chất điểm có giá trị cực […]

541

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa, ở thời điểm nào sau đây thì gia tốc của nó có giá trị cực đại?
A. Chất điểm đi qua vị trí cân bằng.
B. Li độ của chất điểm có giá trị cực đại.
C. Li độ của chất điểm có giá trị cực tiểu.
D. Động năng bằng thế năng.
Câu 2: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.
B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
C. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.
D. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.
Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của sóng cơ ?
A. Không có tính tuần hoàn theo không gian.
B. Có tính tuần hoàn theo thời gian.
C. Không mang theo phần tử môi trường khi lan truyền.
D. Có hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ.
Câu 4: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn không nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu linh kiện điện tử nào sau đây?
A. cuộn cảm L.                               B. đoạn mạch R nối tiếp C.
C. điện trở R.                                  D. tụ điện C.
Câu 5: Công suất của dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch bất kì là
A. giá trị đo được của công tơ điện.
B. công suất trung bình trong một chu kì.
C. điện năng chuyển thành nhiệt năng trong một giây.