Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật Lý của Bộ Giáo Dục số 5

Câu 1: Vật dao động điều hoà. Phát biểu nào sau đây sai? A. Li độ, vận tốc và gia tốc biến thiên với cùng tần số. B. Tốc độ của vật cực đại khi vật ở vị trí biên. C. Li độ có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí biên. D. […]

828

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1: Vật dao động điều hoà. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Li độ, vận tốc và gia tốc biến thiên với cùng tần số.
B. Tốc độ của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.
C. Li độ có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí biên.
D. Gia tốc có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí biên.
Câu 2: Phản ứng nhiệt hạch là sự
A. Kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao.
B. Kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao.
C. Phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn.
D. Phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt.
Câu 3: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây:
A. Công suất lớn. B. Độ đơn sắc cao.
C. Cường độ lớn. D. Độ định hướng cao.
Câu 4: Chọn đáp án đúng khi nói về sắp xếp theo sự tăng dần tần số của một số bức xạ trong thang sóng điện từ:
A. Tia hồng ngoại, sóng vô tuyến, tia bêta, tia gamma.
B. Tia x, tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy.
C. Tia tử ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia gamma.
D. Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, tia X, tia gamma.
Câu 5: Điều nào sau đây là đúng khi nói về tia?
A. Hạt có cùng khối lượng với electron nhưng mang một điện tích nguyên tố dương.
B. Bị lệch đường đi trong điện trường nhiều hơn tia
C. Có khả năng đâm xuyên rất mạnh giống như tia Rơnghen.
D. Có tầm bay ngắn hơn so với tia