Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật Lý của Bộ Giáo Dục số 9

Câu 1: Tia laze được dùng A. Để kiểm tra hành lý của khách hàng khi đi máy bay B. Để khoan, cắt chính xác trên nhiều chất liệu C. Để tìm khuyết tật bên trong các vật đúc bằng kim loại D. Trong chiếu điện, chụp điện Câu 11: Đặc trưng nào sau đây […]

20

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1: Tia laze được dùng
A. Để kiểm tra hành lý của khách hàng khi đi máy bay
B. Để khoan, cắt chính xác trên nhiều chất liệu
C. Để tìm khuyết tật bên trong các vật đúc bằng kim loại
D. Trong chiếu điện, chụp điện
Câu 11: Đặc trưng nào sau đây là một đặc trưng vật lí của âm?
A. Độ to của âm             B. Âm sắc                          C. Độ cao của âm           D. Tần số âm
Câu 16: Trên một sợi dây đang có sóng dừng, khoảng cách ngắn nhất giữa một nút và một bụng là 2cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là
A. 8 cm                          B. 2 cm                               C. 4 cm                     D. 1 cm
Câu 17: Trên một đường sức của một điện trường đều có hai điểm M, N cách nhau 20cm. Hiệu điện thế giữa M và N là 80 V. Cường độ điện trường có độ lớn là
A. 400 V/m                     B. 4000 V/m                     C. 4 V/m                     D. 40 V/m