Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật Lý THPT chuyên Nguyễn Trãi- Hải Dương

Câu 1. Đại lƣợng đặc trƣng cho mức độ bền vững của hạt nhân là A. điện tích hạt nhân                              B. Độ hụt khối của hạt nhân. C. năng luqợng liên kết.                   […]

671

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1. Đại lƣợng đặc trƣng cho mức độ bền vững của hạt nhân là
A. điện tích hạt nhân                              B. Độ hụt khối của hạt nhân.
C. năng luqợng liên kết.                         D. năng luqợng liên kết riêng.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây về dao động cƣỡng bức là sai :
A. Chu kì dao động bằng chu kì của ngoại lực cưỡng bức.
B. Tần số của lực cƣỡng bức càng gần tần số dao động riêng thì vật dao động với biên độ càng lớn.
C. Tần số dao động bằng tần số dao động riêng của hệ.
D. Biên độ của dao động phụ thuộc biên độ của ngoại lực
Câu 3. Sóng ngang không truyền được trong môi trƣờng
A. rắn, lỏng và khí.                 B. rắn và lỏng                 C. rắn và khí.                 D. khí.
Câu 4. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.
B. Phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lƣợng khác nhau.
C. Năng lƣợng của một phôtôn không đổi khi truyền trong chân không.
D. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.
Câu 5. Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận
A. ăng-ten thu                 B. mạch biến điệu.                 C. mạch tách sóng.                 D.mạch khuếch đại.
Câu 6. Tia hồng ngoại
A. có cùng bản chất với tia X.                         B. có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng lam.
C. không có tác dụng nhiệt.                            D. không truyền đƣợc trong chân không.
Câu 8. Phát biểu đúng khi nói về quang phổ liên tục :
A.không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của nguồn phát
B.phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của nguồn phát
C.phụ thuộc nhiệt độ của nguồn phát, không phụ thuộc bản chất của nguồn phát
D.phụ thuộc bản chất của nguồn phát, không phụ thuộc nhiệt độ của nguồn phát
Câu 9. Hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tƣợng
A. quang điện ngoài.                 B. quang điện trong.                 C.quang – phát quang                 D. ion hóa.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?
A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
B. Trong cùng một môi trƣờng truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ.
C. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc.
D. Chiết suất của môi trƣờng trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất môi trƣờng đó đối với ánh sáng tím.