Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Vật Lý THPT chuyên Phan Ngọc Hiền – Cà Mau lần 1

Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động? A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số riêng và tần số lực cưỡng bức bằng nhau. B. Dao động cưỡng bức có tần số dao động bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. C. Dao động tắt dần […]

701

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động?
A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số riêng và tần số lực cưỡng bức bằng nhau.
B. Dao động cưỡng bức có tần số dao động bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.
C. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
D. Trong dao động duy trì, tần số dao động là tần số của ngoại lực.
Câu 2: Tính chất cơ bản của từ trường là
A. tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó.
B. tác dụng lực từ lên hạt mang điện đặt đứng yên trong nó.
C. tác dụng lực hấp dẫn lên nam châm đặt trong nó.
D. tác dụng lực điện lên một điện tích đặt trong nó.
Câu 7: Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử môi trường
A. vuông góc với phương truyền sóng.
B. trùng với phương truyền sóng.
C. luôn hướng theo phương nằm ngang.
D. luôn hướng theo phương thẳng đứng
Câu 16: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tốc độ góc của từ trường quay luôn
A. nhỏ hơn tần số góc của dòng điện xoay chiều                 B. nhỏ hơn tốc độ góc của rôto.
C. bằng với tốc độ góc của rôto.                                            D. bằng với tần số góc của dòng điện xoay chiều.
Câu 17: Chọn câu sai khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây.
A. Hai điểm đối xứng với nhau qua điểm nút luôn dao động ngược pha nhau.
B. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là nửa chu kỳ.
C. Những điểm bụng sóng là những điểm dao động cùng pha nhau.
D. Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng sóng liền kề là một phần tư bước sóng.
Câu 18: Chiếu xiên một chùm ánh sáng trắng từ không khí vào trong nước. Khi truyền trong nước,
A. tốc độ ánh sáng màu đỏ là lớn nhất.                             B. chiết suất của nước đối với màu tím là nhỏ nhất.
C. bước sóng ánh sáng của màu tím là lớn nhất.             D. tần số ánh sáng màu đỏ là lớn nhất.
Câu 19: Âm thanh truyền nhanh nhất trong môi trường nào sau đây?
A. Nước.                                 B. Chân không.                   C. Không khí.                 D. Sắt.
Câu 20: Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ về tinh thuộc loại
A. sóng cực ngắn.                    B. sóng dài.                         C. sóng trung.                 D. sóng ngắn.
Câu 21: Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì
A. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.                   B. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.
C. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.                 D. tốc độ truyền song tăng, bước sóng giảm.