Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán sở GDĐT tỉnh Ninh Bình

Câu1.Từ các chữ số 1,2,3,4 , lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau? A. 24 B. 256 C. 4 D. 12 Câu2.Cho cấp số cộng (un ) với 1 u = 3 và công sai d = 3. Số hạng 3 u của cấp số cộng đã cho bằng A. 27. […]

110

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu1.Từ các chữ số 1,2,3,4 , lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?
A. 24 B. 256 C. 4 D. 12
Câu2.Cho cấp số cộng (un ) với 1 u = 3 và công sai d = 3. Số hạng 3 u của cấp số cộng đã cho bằng
A. 27. B. 3. C. 9. D. 6.
Câu3.Nghiệm của phương trình 1 4 64 x− = là
A. x = 4 . B. x = 3. C. x = 5. D. x =15.
Câu4.Thể tích của khối lập phương bằng 64 , cạnh của khối lập phương là
A. 16. B. 8 . C. 4 . D. 2 .
Câu5.Tập xác định của hàm số 3 y x = − log ( 1) là
A. [1;+∞) . B. (1;+∞). C. (0;+∞). D. [0;+∞) .
Câu6.Cho hàm số fx x () 2 1 = − . Họ nguyên hàm của hàm số f x( ) là
A. 2
x x − . B. 2 2x xC − + . C. 2x C+ . D. 2 x xC − + .
Câu 7.Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B = 3 và chiều cao h = 4 . Thể tích khối chóp đã cho bằng
A. 6 . B. 12. C. 36 . D. 4 .
Câu 8.Cho khối trụ có chiều cao h = 4 và bán kính đáy r = 6 . Thể tích khối nón đã cho bằng
A. 48π . B. 32π . C. 96π . D. 24π .
Câu9.Cho khối cầu có bán kính R = 3. Thể tích khối cầu đã cho bằng
A. 36π . B. 9π . C. 27π . D. 36π .