Cách qua môn & đạt điểm cao môn Thực hành tin học đại cương

Thuật toán là gì?

Thuật toán có thể đinh nghĩa là phương pháp để giải quyết một bài toán. Các bài toán sẽ có những bài toán khó, những bài toán dễ. Đối với môn Thực hành tin học đại cương (Lập trình C) chủ yếu những bài toán chúng ta cần giải quyết nó đơn giản (Vd: giải phương trình bậc 2). Nên các bạn đừng sợ nhé 🙂

Cách viết một chương trình?

Bước 1: Bắt đầu (thêm các thư viện cần thiết).

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
 1. Thư viện conio.h hỗ trợ các hàm giúp bạn thực hiện các thao tác input hoặc output từ màn hình console
 2. Thư viện math.h hỗ trợ tính toán các hàm số thông dụng
 3. Thư viện stdio.h cung cấp cốt lõi của những khả năng nhập trong C.
See also  DDP NEWS 37 | Thông Tin hvtc.tinchi Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Lưu ý: Trên là 3 thư viện quan trọng đối với lập trình C trong môn Tin học đại cương ở chương trình đại học. Các bạn nhớ kỹ 3 thư viện này nhé. Lưu ý thư viện stdio.h không phải studio.h.

Bước 2: Khai báo hàm chính và các tham số của bài toán yêu cầu:

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(){
  // Chương trình được viết ở đây
}

Sau khi khai báo hàm main thì chúng ta tiếp tục khai báo và đinh nghĩa cho các tham số đầu vào và đầu ra nhé.

Ví dụ tính tổng hai số:

 • Tham số đầu vào: số thứ nhất, số thứ 2.
 • Tham số đầu ra: tổng 2 số.
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(){
 int sothunhat, sothuhai, tong; //Đoạn này khai báo a,b,c và định nghĩa kiểu dữ liệu cho tham số abc là kiểu số (int)
}

Bước 3: Nhập dữ liệu và tính toán:

See also  ✪ SVTC IDOL 2013 - Người hát tình ca - Nguyễn Thị Thanh Lam | Thông Tin tinchi aof edu vn Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Tiến hành nhập liệu cho hai tham số và tiến hành tính toán và xuất ra kết quả trên màn hình:

#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 

int main(){
  int sothunhat, sothuhai, tong; //Đoạn này khai báo a,b,c và định nghĩa kiểu dữ liệu cho tham số abc là kiểu số (int) 
  printf("Nhap so thu nhat: \n"); scanf ("%d",&sothunhat);
  printf("Nhap so thu hai: \n"); scanf ("%d",&sothuhai);
  tong = sothunhat + sothuhai;
  printf("Tong la: %d \n",tong);
  return 0;
}

Giải thích:

printf("Nhap so thu nhat: \n"); // In ra màn hình nhập số thứ 1
scanf ("%d",&sothunhat); // Lệnh nhập số thứ 1
printf("Nhap so thu hai: \n"); // In ra màn hình nhập số thứ 2
scanf ("%d",&sothuhai); // Lệnh nhập số thứ 2
tong = sothunhat + sothuhai; // Tính toán
printf("Tong la: %d \n",tong); //In ra kết quả ngoài màn hình

Trên đây chỉ là một bài toán dễ, để giúp các bạn biết thêm các thư viện, khai báo và trình tự giải quyết một bài toán.

See also  Trường Cũ Tình Xưa - Phương Anh (Official MV) | Thông Tin trang tín chỉ học viện tài chính Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Ở những bài viết sau, mình sẽ đi phân tích các bài toán khó hơn và giải thích code của một số bài toán khó hơn thường có trong bài thi cuối kỳ. Để giúp các bạn học tốt và đạt điểm cao môn học này nhé 🙂

Leave a Comment